Orthodontie

Een orthodontische behandeling is noodzakelijk om de aanwezige kiezen en/of tanden op een strategische plaats in de tandboog te brengen voordat er implantaten en/of andere prothetische voorzieningen (zoals kroon- en brugwerk) gemaakt kunnen worden. Pas als de behandeling bij de orthodontist voltooid is kunnen prothetische voorzieningen door uw eigen tandarts en/of kaakchirurg worden voorzien.
Het betreft hier een patiëntengroep met afwijkingen qua aantal van de tanden en kiezen (multiple agenesien). Deze patiënten hebben bij de geboorte al te weinig kiezen en/of tanden in aanleg.
Tevens komen ook patiënten voor een gecombineerde orthodontische-implantologische behandeling in aanmerking met spleten die ontstaan zijn  bij een voorafgaande extractietherapie bij de tandarts. Waardoor de kauwfunctionaliteit en de esthetiek negatief wordt beïnvloedt.
Over het algemeen moeten tanden en kiezen die naast de ruimte van de getrokken kiezen of tanden zitten eerst worden opgericht of verplaatst om daarna een implantaat te kunnen plaatsen.
Het opstellen van een goed behandelplan door orthodontist, tandarts en de kaakchirurg is daarbij van groot belang.
Door middel van een orthodontische behandeling moet ruimte gemaakt worden voor implantaten of andere prothetische voorzieningen.  De aanwezige kiezen en tanden moeten daarbij dusdanig worden verplaatst zodat de implantaten hun ideale plek kunnen innemen. Daardoor kan de ruimte waar tanden of kiezen ontbreken op ideale wijze worden opgevuld.
Korte lijnen een  interdisciplinair overleg en behandelplanningen  met collega’s uit de kaakchirurgie en tandartswereld maken efficiënte behandelingen mogelijk.