Klachtenregeling

Het klachtrecht

Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een zorgverlener verplicht om een klachtenregeling te bieden.
Wanneer u niet tevreden bent over de manier waarop u behandeld bent, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen.
Allereerst dient u natuurlijk uw klacht te bespreken met de betrokken zorgverlener. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Tandarts Support.
Klachten over alleen geldvorderingen en schadevergoedingen vallen buiten de klachtenregeling en kunnen door de Klachtencommissie niet in behandeling worden genomen.

Patiëntenplichten

Naast de rechten die u als patiënt heeft, heeft u ook een aantal plichten. U dient de zorgverlener duidelijk en volledig te informeren zodat hij een verantwoorde behandeling kan geven.
Tevens dient u zoveel mogelijk mee te werken aan de behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de zorgverlener u geeft. Tevens dient u er voor te zorgen dat de zorgverlener tijdig door u betaald wordt voor zijn verrichtingen.